Pohřební štíty cechu hedvábníků

subcollection
Historická podsbírka
fund
Umělecká řemesla
locality
Praha
Praha
material
plech
dating
1752
technique
malba
dimension
v.=27cm; š.=22cm
inventory number
H008779

Pozoruhodnými díly jsou dva štíty cechu hedvábníků. Na prvním je zachycený František Xaverský zázračně uzdravující. Doprovází ho svatý Vavřinec se svým typickým atributem (roštem, na kterém byl upečen) a mučednickou palmovou ratolestí. Z obláčků shlíží madona s dítětem. Svatý František Xaverský byl důležitý italský světec, jezuitský misionář, souputník Ignáce z Loyoly. Jako patron hedvábníků byl vyvolený i kvůli svým dalekým křesťanským misiím na Dálný východ, odkud hedvábí pocházelo - do Indie, Japonska a na Cejlon. Při cestě do Číny onemocněl a zemřel. Na štítě je nápis: Založeno od čestného pořádku hedbawnickeho roku 1752, obnoweno roku 1850. Druhý štít zachycuje dva židy Bezalela a Oholiaba, kteří na přání Mojžíše vytvořili Archu úmluvy. Bezalel je považovaný za patrona uměleckých řemeslníků. Dole na štítu je nápis: Bezeleel a Aholiab, wtipny řemeslnik a krumpeř šarlatu čerwcy dwakrat barwenem a kmentu. Exo. XXXVIII.23.

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader