Oltářní obraz sv. Lukáš maluje Madonu

subcollection
Historická podsbírka
fund
Umění
group
malba
locality
Praha
Praha
material
plátno
dating
1661
technique
olejová malba
dimension
v.=237cm; š.=185cm
inventory number
HD000015

Součástí kaple svatého Lukáše v kostele Matky Boží před Týnem byl i obraz Karla Škréty (1610 – 1674) Svatý Lukáš maluje Madonu z roku 1661. Patří mezi vrcholná umělecká díla. Cech staroměstských malířů ho pro svou kapli objednal v roce 1651. Nový oltář měl být pod baldachýnem postaveným podle návrhu Matěje Rejska (kolem 1450 – 1506) roku 1493. malíři tímto novým využitím prostoru chtěli zabránit uvažovanému zboření baldachýnu. Nový oltář byl vysvěcen na den svatého Lukáše, 18. října 1661, na jeho výzdobě se řezbářskými pracemi podíleli kromě Karla Škréty také Jan Jiří Bendl (kolem 1610 – 1680), Arnošt Jan Heidlberger (kolem 1590 – 1668) a Abraham Melber (1600-po 1657). Zanikl roku 1852, kdy ho nahradila pseudogotická archa Josefa Krannera (1801 – 1871) s obrazem svatého Lukáše od Josefa Hellicha (1807 – 1880). Muzeum hlavního města Prahy obraz získalo hned v prvních letech od založení.

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader