korouhev cechu sládků

subcollection
Historická podsbírka
fund
Umělecká řemesla
locality
Praha
Praha
material
hedvábí; dracoun; plátno; železo
dating
1791
technique
olejová malba; kování
dimension
v.=64.5cm; š.=94cm
inventory number
HD000594

Sládci na korouhvi uctili svého patrona svatého Gambrina. Stojí ve zbroji u stolu s korbelem, na hlavě má klasovou korunu, v pozadí vidíme práce na přípravě piva. Aby nemohlo dojít k omylu, má pod sebou ještě nápis : Král Brabanskij. Gambrinus byl legendární král Flander, ztotožňovaný s burgundským vévodou Janem Nebojsou ( Jan Zonder Vrees, 1371 – 1419), který prý vymyslel výrobu chmeleného piva. Často se také setkáváme s informací ,byl Gambrinus členem dvora Karla Velikého. Na druhé straně je pak svatý Václav ve zbroji a královském hermelínu. Andělé za ním drží palmovou ratolest – symbol mučedníků – a svatozář. U nohou mu sedí lev s královskou korunou a štítem se sladovnickými znaky – lopatou a dvěma limpami.

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader