Vývěsní štít cechu pokrývačů Nového Města

subcollection
Historická podsbírka
locality
Praha
Nové Město
material
dřevo
dating
1770
technique
řezba; polychromie; zlacení
dimension
v.=106cm; š.=82cm; h.=16cm
inventory number
HD000838

Vývěsní štít ze zasedací místnosti cechu pokrývačů. Ústředním motivem je scéna z Genesis o Jákobově snu. Jákobovi se při cestě do Cháranu zdálo o žebříku vedoucím až do nebes, po němž sestupovali andělé. Shůry promlouval km Jákobovi Bůh a zaslíbil jeho potomstvu tuto zemi. Ráno na místě Jákob vztyčil sloup a místu dal jméno Bét-el (dům Boží). Jákob je jedním z předobrazů Krista a těšil se stále velké oblibě. Na bočních křídlech jsou postavy řemeslníků v krajině a pod nimi kartuše se jmény členů cechu.

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader