Nádoba

subcollection
Archeologická podsbírka
fund
Sbírka J. A. Jíry
group
Nádoby
locality
Praha-Bubeneč
Bývalá Mauthnerova továrna (dnešní Papírenská ul.)
material
Keramika
dating
Eneolit - kultura nálevkovitých pohárů
dimension
Výška 152 mm, průměr okraje 100 mm
inventory number
A0000933

Džbánek se širokým válcovitým hrdlem, pod okrajem a na podhrdlí zdobený rytými zavěšenými trojúhelníky, na těle klikatými obrvenými rytými liniemi

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader