Nádoba

subcollection
Archeologická podsbírka
fund
Sbírka J. A. Jíry
group
Nádoby
locality
Praha-Michle
Z katastru obce
material
Keramika
dating
Eneolit - starší únětická kultura
dimension
Výška 114 mm, průměr okraje 94 mm
inventory number
A0001488

Džbánek s uchem zdobený vodorovnými a svislými rýhami, spodek ucha vybíhá v plastické podkovovité "vousy"

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader