Mistrovská práce cechu pasířů - Schránka s výjevem poslední večeře Páně

subcollection
Historická podsbírka
fund
Umělecká řemesla
group
cechovní předměty
locality
Praha
material
dřevo; mosaz; železo
dating
1820
technique
odlévání; kování; lakování
dimension
v.=77cm; š.=108cm; h.=48cm
inventory number
H022573

Poslední večeři Páně, při níž kromě jiného proběhlo první přijímání apoštolů, můžeme interpretovat také jako předobraz cechovních schůzí neboli svačin, které se pořádaly především u příležitosti vstupu tovaryše do cechu a do stavu mistrovského. Kristus a dvanáct apoštolů představují cechovní mistry, postava u stolku s poháry je pak uchazeč. Symetricky je umístěna postava služky nesoucí na míse beránka. Pozoruhodná je podrobnost výjevu. Na stole před každou osobou leží talíř, lžíce, nůž, vidlička a pohár, dále jsou tu dva svícny a dvě mísy s rybami. Na přední straně stolu je zavěšeno jedenáct relikviářů s ostatky apoštolů. Kristus i postavy apoštolů jsou zpracovány velmi podrobně, každá má originální rysy v tváři. Pokud ale figurka sedí za stolem, tak jí část, která není vidět, chybí. Scéna se odehrává v biedermeierském pavilonu otevřením kolonádou korintských sloupů. Od okolního světa ji dělí dekorativní zábradlí mezi sloupky a řetězy na sloupcích. V tympanonu nástavby vidíme boží oko. Jednotlivé části jsou k podložce přišroubovány, což je pro ocenění díla nesmírně důležitý fakt. Používání šroubů v této době znamenalo velkou technickou inovaci. Šrouby se do počátku 19. století používaly pro upevňování předmětů výjimečně, každý šroub i závit bylo třeba vytvořit ručně. Rozžhavený kus kovu vložili řemeslníci do formy a skuli, detaily se musely dopilovat pilníkem ručně. Teprve s rozvojem mechanických soustruhů se začaly vyrábět šrouby ve větším množství. Roku 1744 vznikly první šrouby s drážkou na hlavičce. Roku 1770 postavil anglický technik Jesse Ramsden (1735 - 1800) první soustruh, na kterém bylo možné vyrábět uspokojivě unifikované kovové šrouby. Soustruh na výrobu závitů si jako první nechali patentovat Henry Maudslay (1771 - 1831) v Británii roku 1797 a nezávisle na něm David Wilkinson (1771 - 1852) v USA roku 1798. Po roce 1800 se použití šroubů zač alo prosazovat jako pozoruhodná technická novinka. Snahy o obecnou unifikaci šroubů byly zahájeny roku 1841, kdy byl za průmyslový standard přijat tzv. Withworthův závit a úspěšně završeny s rozvojem metrické soustavy. Unifikace metrických závitů byla mezinárodně přijata v letech 1890 a 1898.

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader