Nádoba

subcollection
Archeologická podsbírka
fund
Archeologie
group
Nádoby
locality
Praha-Jinonice
Butovice, hradiště
material
Keramika
dating
Eneolit - kultura řivnáčská
dimension
Výška 190 mm, průměr okraje 167 mm
inventory number
A0074949/003

Džbán s leštěným povrchem a rohatým uchem (ansa lunata)

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader