Sekáč

subcollection
Archeologická podsbírka
fund
Archeologie
group
Štípané kamenné nástroje
locality
Praha-Troja
Nad Podhořím
material
Kámen
dating
Doba halštatská
dimension
Délka 121 mm
inventory number
A0103141

Valounový sekáč s otlučenou týlní částí a oštípaným břitem

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader