Vývěsní štít cechu pekařů Malé Strany

subcollection
Historická podsbírka
fund
Umělecká řemesla
group
dekorační prvek
locality
Praha
material
dřevo smrkové
dating
1665
technique
polychromie; zlacení; řezba
dimension
v.=116cm; š.=75cm; h.=18cm
inventory number
H034503

Pravděpodobně visel ve slavnostním sále pekařského cechovního domu.Ve štítě je korunovaný preclík.vnější stěna dvířek není dekorovaná,vnitřní část zdobí reliéf rakouského orla se štítem s preclíkem,vánočkou,pleteným kroužkem a dvěma žemlemi.Na dvířkách jsou figury císařů Ferdinanda III. a Karla V.,což poněkud znejasňuje dataci předmětu do roku 1665.Ferdinand III. byl už osm let po smrti a Karel V.,který zemřel v roce 1558, navíc nikdy nebyl českým králem.Pravděpodobně jde o chyby provedené při přemalbě roku 1839.Na předmětu je dnes nápis: Ferdinandus III.,Carolus V.,Jakob Bulens,Christoph Fischer, 1665,Ing: 1.Ant.Wezel 2.,vpravo:Frc:Kral 3.Vorsteher 1839.

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader