Nádoba

subcollection
Archeologická podsbírka
fund
Archeologie
group
Nádoby
locality
Praha-Čimice
Větrná ul., u čp.313
material
Keramika
dating
Eneolit - kultura se šňůrovou keramikou
dimension
Výška 216 mm, průměr okraje 110 mm
inventory number
A0146776

Amfora se širokou výdutí a dvěma protilehlými uchy, v horní třetině zdobená plastickou přesekávanou páskou

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader