Nádoba

subcollection
Archeologická podsbírka
fund
Archeologie
group
Nádoby
locality
Praha-Lahovice
Suchý/Holý vrch
material
Keramika
dating
Doba hradištní
dimension
Výška 124 mm, průměr okraje 128 mm
inventory number
A0160379

Vejčitý hrnec zdobený třemi jednoduchými horizontálními liniemi překrytými nepravidelnou strmější vlnicí

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader