Nádoba

subcollection
Archeologická podsbírka
fund
Archeologie
group
Nádoby
locality
Praha-Suchdol
Gagarinova ul. 620/19
material
Keramika
dating
Doba halštatská - kultura bylanská
dimension
Výška 138 mm, průměr okraje 109 mm
inventory number
A0210234

Baňatá amfora s kónicky zůženým hrdlem a výzdobou v podobě jemně rytých šrafovaných trojúhelníků a kosočtverců

Related photos


Overlay loader