Nádoba

subcollection
Archeologická podsbírka
fund
Archeologie
group
Nádoby
locality
Praha-Kbely
Hrušovická ul. ppč. 2019, na úrovni ppč. 573 a 385
material
Keramika
dating
Eneolit - řivnáčská kultura
dimension
Výška 235 mm, průměr okraje 165 mm
inventory number
A0236393

Džbán s rozevřeným hrdlem a převýšeným rohatým uchem¨(typu ansa lunata/cornuta) zdobeným podélnými žlábky u vnějšího okraje

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader