Nádoba

subcollection
Archeologická podsbírka
fund
Archeologie
group
Nádoby
locality
Praha-Modřany
Ul. Na Havránce
material
Keramika
dating
Doba bronzová - kultura knovízská
dimension
Výška 75 mm, průměr okraje 260 mm
inventory number
A0275177

Kónická mísa s tordovaným okrajem, uvnitř na dně koncentrické žlábky, na stěnách kolmé a obloukovité pásy složené ze tří úzkých žlábků

Related photos


Overlay loader