Nádoba

subcollection
Archeologická podsbírka
fund
Archeologie
group
Nádoby
locality
Praha-Suchdol
Gagarinova ul. 620/19
material
Keramika
dating
Doba halštatská - kultura bylanská
dimension
Výška 52 mm, průměr okraje 300 mm
inventory number
A0210248

Mírně esovitě profilovaný talíř zdobený klikatými a šikmými svazky vhlazovaných linií

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader