Prapor Spolku vzájemně se podporujícich živnostníků na Pankráci a okolí

subcollection
Historická podsbírka
locality
Praha
Praha
material
hedvábí
dating
1904
technique
malba jehlou,krumplování
dimension
v.=149cm; š.=176cm
inventory number
H058378

Na jedné straně je zobrazen štít se znaky spojených řemesel :krejčí, zámečníci, sladovníci, koláři, mlynáři, varhaníci, řezníci, stavitelé, zedníci, knihaři, pekaři, bednáři, lodníci, ševci, tesaři a truhláři, sedláři, kováři. Kolem je nápis: Spolek vzáj. se podporujících živnostníků na Pankráci a okolí, 1904. Na druhé straně na červeném základu je vyšitý medailon se svatým Václavem a kolem stojí: Nedej zahynouti nám ni budoucím.

Related photos

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR            

Overlay loader